Επιλογή πόλης

  Όροι Χρήσης

  Η Reliable Services Single Member Private Company με διακριτικό τίτλο Reliable Services S.M.P.C., σας καλωσορίζει στο 3days.gr. Μέσω του ιστότοπου αυτού διαφημίζονται και προσφέρονται προϊόντα και υπηρεσίες προμηθευτών σε ειδικές εκπτωτικές τιμές, οι οποίες ενεργοποιούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και αριθμό αλλά μετά από την συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού αγορών/εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

  Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα προς πώληση στην Order ειδική εκπτωτική τιμή στον χρήστη/αγοραστή από τον εκάστοτε Προμηθευτή, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, με τους παρακάτω όρους τους οποίους αποδέχεται πλήρως και αδιακρίτως.

  Η χρήση και η περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπο 3days.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Το παρόν συμφωνητικό συνάπτεται μεταξύ της εταιρείας Reliable Services S.M.P.C. και εσάς (χρήστης).

  1. Έννοιες

  - Εταιρεία: αφορά την επωνυμία Reliable Services Single Member Private Company με διακριτικό τίτλο Reliable Services S.M.P.C. εδρεύει στην Πάτρα στη διεύθυνση Ήρας 17. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας έχουν ως εξης: Αίγιο 26910 68188 & Πάτρα 210 3835310 (τηλεφωνική υποστήριξη buy meds online from india από Δευτέρα έως και Παρασκευή 9:00–15:00)

  - Προμηθευτής: είναι ο κάθε Προμηθευτής, ο οποίος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της Εταιρείας για να προωθήσει/πωλήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες του Buy σε ειδικές εκπτωτικές τιμές στους χρήστες/αγοραστές της ιστοσελίδας

  - Αγοραστής: είναι ο κάθε χρήστης/αγοραστής που συμμετέχει επιτυχώς σε http://cabinet-stomatologic-cluj.ro/cheap-lopressor-iv/ Προσφορά που παρουσιάζεται στον ιστότοπο και αγοράζει το προϊόν/υπηρεσία του Προμηθευτή

  - Ιστότοπος: 3days.gr

  - Προσφορά: είναι η προσφορά Order προϊόντων/υπηρεσιών τρίτων που παρουσιάζεται στον ιστότοπο.

  - Προϊόν/υπηρεσία: είναι το προϊόν/υπηρεσία που διαθέτει ο Προμηθευτής και το προσφέρει σε ειδική http://whitehopebd.com/buy-flagyl-over-the-counter/ εκπτωτική τιμή μέσω του ιστότοπου.

  - Κουπόνι: είναι το έγγραφο που λαμβάνει ο αγοραστής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας, το οποίο φέρει ένα μοναδικό κωδικό και πρέπει Order να προσκομίζεται υποχρεωτικά στον Προμηθευτή για την παραλαβή του προϊόντος/υπηρεσίας.

  2. Γενικά θέματα
  2.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δημιουργήθηκαν την 24 Φεβρουαρίου 2011. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή το θεωρήσει αναγκαίο. Κάθε τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα αναρτάται διαδικτυακά. Η συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών ή του ιστότοπου θεωρείται ότι συνιστά την αποδοχή των τροποποιημένων όρων και προϋποθέσεων.
  2.2 Η περιήγηση, η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ιστότοπος υπόκειται έκαστη στους όρους και τις προϋποθέσεις που εμφανίζονται στο παρόν Συμφωνητικό.
  2.3 Ο χρήστης/αγοραστής για να επωφεληθεί των ειδικών προσφορών, θα πρέπει να έχει προηγουμένως εγγραφεί ως μέλος, στον ιστότοπο 3days.gr, δημιουργώντας το προσωπικό του προφίλ, μέσω του οποίου θα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις αγορές που επιθυμεί.
  2.4 Για να εγγραφεί μέλος ο χρήστης πρέπει να υπερβαίνει η ηλικία του το 18ο έτος.
  2.5 Τα κατοχυρωμένα εκ του νόμου δικαιώματα του χρήστη ως καταναλωτή δεν επηρεάζονται από τους παρόντες όρους του συμφωνητικού.

  3. Υπηρεσίες/Διαδικασία
  3.1 Η Εταιρία μέσω του ιστότοπου προωθεί για λογαριασμό του Προμηθευτή τα προϊόντα/υπηρεσίες του στους χρήστες/αγοραστές της ιστοσελίδας σε ειδικές εκπτωτικές τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά παρουσιάζονται κάθε φορά στην εκάστοτε Προσφορά που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο και υπό τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Η Εταιρεία συμμετέχει στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών του Προμηθευτή αποκλειστικά και μόνο ως διαμεσολαβητής χωρίς να αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή.
  3.2 Για την περιήγηση στο μεγαλύτερο μέρος του ιστότοπου, δεν απαιτείται η εγγραφή του χρήστη, απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να προχωρήσει στην αγορά μιας προσφοράς.
  3.3 Για να πραγματοποιηθεί η εγγραφή πρέπει ο χρήστης να δηλώσει προσωπικά του στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία πληρωμής κ.α.
  3.4 Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, ο χρήστης θα αποχτήσει έναν κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό του, τον οποίο πρέπει να φυλάσσει και να ειδοποιήσει την εταιρεία αμέσως σε περίπτωση που κάποιος τρίτος τον πληροφορηθεί ή εάν υποπέσει στην αντίληψή του οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας. Οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο θα κοινοποιηθεί το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασής του εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως ο εκπρόσωπός του της Υπηρεσίας και του ιστότοπου. Ο χρήστης έχει την πλήρη ευθύνη να διαφυλάσσει τον απόρρητο χαρακτήρα του κωδικού πρόσβασής του. Προκειμένου να γίνει έγκυρη εγγραφή χρήστη, απαιτείται να δηλωθεί από αυτόν έγκυρη και υπάρχουσα διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που γίνει άνοιγμα λογαριασμού με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαπιστωθεί αποδεδειγμένα ότι δεν ανήκει στο χρήστη, ο λογαριασμός θα κλείνεται από την εταιρεία, χωρίς καμία προειδοποίηση. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία διατηρεί το ανεπιφύλακτο δικαίωμά της να ζητήσει από τους χρήστες την επαλήθευση της εγκυρότητας του λογαριασμού τους, οποιαδήποτε στιγμή. Ο χρήσης κατά το άνοιγμα του λογαριασμού εγγυάται την αλήθεια και εγκυρότητα των στοιχείων του όπως αυτά δηλώνονται μέσω της διεύθυνσης ταχυδρομείου του, οφείλει δε να ενημερώσει την εταιρεία Reliable Services S.M.P.C. σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των στοιχείων αυτών.
  3.5 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δηλώνοντας ψευδή στοιχεία ή σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ότι χρησιμοποιεί τις άνω διευθύνσεις με σκοπό παραπλανητικό προς την εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει το συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη.
  3.6 H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει προς τους χρήστες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαφημιστικό περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μήνυμα αφορά τις σχέσεις του χρήστη με την εταιρεία, τη δραστηριότητα του λογαριασμού του και τις αγορές. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων, στέλοντας email στην διεύθυνση info@3days.gr με θέμα «UNSUBSCRIBE FROM 3DAYS.GR LIST».

  4. Αγορά & Ακύρωση Κουπονιών
  online 4.1 Κάθε χρήστης που προβαίνει στην αγορά ενός Κουπονιού, έχει ήδη επιβεβαιώσει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου κάνοντας εγγραφή και στη συνέχεια ακολουθεί η αγορά και χρέωση του λογαριασμού της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας. Αφού η εταιρείας μας λάβει το ποσό της πληρωμής, συνάπτεται συμβόλαιο αγοράς και η εταιρείας μας αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο χρήση επιβεβαίωση της συναλλαγής. Η επιβεβαίωση αυτή θεωρείται αποδοχή της συναλλαγής από την εταιρεία. Μετά την αποστολή της άνω επιβεβαίωσης, η συναλλαγή θεωρείται ολοκληρωμένη.
  4.2 Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης (ακύρωσης κουπονιού) από τη σύμβαση που έχει συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 10 του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αγοράς της προσφοράς. Το παρόν Συμφωνητικό (και κάθε εξωσυμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας και εσάς) θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Πατρών.
  Ο Πελάτης ασκεί το συγκεκριμένο δικαίωμα με έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρεία Reliable Services S.M.P.C., αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@3days.gr, υπόδειγμα της οποίας δήλωσης υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Ακολούθως η εταιρεία μας κατόπιν επικοινωνίας με τον πελάτη, υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αγορά του συγκεκριμένου κουπονιού. Στη συνέχεια το κουπόνι αυτό ακυρώνεται. Μετά την πάροδο της άνω 14ημερης προθεσμίας, το δικαίωμα υπαναχώρησης παύει να ισχύει και η Reliable Services S.M.P.C. δεν έχει απολύτως καμία υποχρέωση από την αιτία αυτή. Μετά το περάς των 14 ημερολογιακών ημερών από την αγορά του κουπονιού και μέχρι την ημερομηνία λήξης εξαργύρωσης του κουπονιού, μπορείτε να πιστώσετε στο λογαριασμό σας το ποσό του κουπονιού σας, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσετε για την αγορά κάποιας άλλης προσφοράς στο 3days.gr. Η πίστωση σας θα ισχύει για ένα χρόνο.
  4.3 Αφού ο Πελάτης προβεί την αγορά ενός κουπονιού, μπορεί στη συνέχεια να το εξαργυρώσει, στον έμπορο που έχει παράσχει την προσφορά. Ο έμπορος καθώς επίσης και τα αγαθά ή υπηρεσίες που αυτός παρέχει δηλώνονται πάνω στο κουπόνι. Κάθε απόπειρα εξαργύρωσης ενός Κουπονιού που δεν συνάδει με το παρόν Συμφωνητικό μπορεί να καθιστά το Κουπόνι άκυρο κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ή του Εμπόρου.
  4.4 Απαγορεύεται ρητά και υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου η αναπαραγωγή, η πώληση, μεταπώληση ή ανταλλαγή των κουπονιών. Ενδεχόμενη τέτοια απόπειρα
  επιφέρει ακυρότητα του κουπονιού. Στην περίπτωση που η τιμή εξαργύρωσης του κουπονιού υπολείπεται της ονομαστικής αξίας αυτού, ο πελάτης δεν δικαιούται οποιαδήποτε πίστωση, ούτε άλλο κουπόνι που να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της τιμής αυτού και της αξίας της εξαργύρωσής του. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο έμπορος ή η εταιρεία Reliable Services S.M.P.C. σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κουπονιού που έχει πωληθεί.

  5. Υποχρεώσεις Χρηστών:
  5.1 Ο χρήστης δεσμεύεται αυτοδίκαια με την αποδοχή των όρων αυτών, ότι δε θα χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο ιστότοπο για σκοπό άλλο από εκείνο για τον οποίο έχει σχεδιαστεί, για να προκαλέσει οποιουδήποτε είδους ζημία σε τρίτους και γενικότερα για λόγους άλλους εκτός από την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών και για λόγους που αντίκεινται σε διατάξεις νόμων όπως αυτές ισχύουν. Απαγορεύεται επίσης ρητά η χρήση ή η παραποίηση των πληροφοριών που αναγράφονται στον συγκεκριμένο ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του προσώπου που αυτές αφορούν.

  6. Υποχρεώσεις εταιρείας
  6.1 Σε περίπτωση που ο ιστότοπος www.3days.gr περιέχει οποιοδήποτε σφάλμα ή λανθασμένη αναφορά, η σε περίπτωση που από υπαιτιότητα της εταιρείας στον ιστότοπο αυτό έχουν περιληφθεί λανθασμένα δεδομένα, η εταιρεία Reliable Services S.M.P.C. εγγυάται την άμεση διόρθωση των εσφαλμένων δεδομένων.

  7. Γενικοί κανόνες
  7.1 Η εταιρεία δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη όσον αφορά την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη χρήση της Δικτυακής τοποθεσίας από τους εκάστοτε χρήστες, ότι αυτή δεν περιέχει ιούς ή οποιεσδήποτε άλλες επιβλαβείς τεχνολογικές συνέπειες, ή ότι η δυνατότητα πρόσβασης στην παρούσα τοποθεσία θα είναι πάντοτε δυνατή και απρόσκοπτη. Γίνεται επίσης αποδεκτό ότι η πρόσβαση θα αποκλείεται στις περιπτώσεις που διενεργούνται εργασίες επισκευής ή συντήρησης. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τη δημοσίευσης οποιασδήποτε πληροφορίας ή προσφοράς αντιβαίνει στους όρους της παρούσας σύμβασης.
  7.2 Η εταιρεία φέρει το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα να τροποποιήσει ή να μεταβάλλει οποιαδήποτε στιγμή τα δεδομένα και της προσφορές που αναρτώνται στον ανωτέρω ιστότοπο, εφόσον υπάρχει εύλογη αιτία, όπως επίσης και το δικαίωμα να αναστείλει τη χρήση της υπηρεσίας και του παρόντος ιστότοπου, εφόσον οποιοδήποτε χρήσης ή τρίτος κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής κατά παράβαση των όρων της παρούσας σύμβασης.

  8. Καταγγελία της σύμβασης
  8.1 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη λειτουργία ή τη χρήση της ανωτέρω Διαδικτυακής τοποθεσίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι χρήστης ή οποιοσδήποτε τρίτος που χρησιμοποιεί το λογαριασμό του χρήστη με την άδειά του, παραβιάζει τους όρους της παρούσας σύμβασης, ή διαπράττει με οποιονδήποτε τρόπου πλάνη, απάτη ή απειλή εναντίον τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ή ακόμη και εναντίον της ίδιας της εταιρείας. Σωρρευτικά και όχι διαζευκτικά υφίσταται το δικαίωμα της εταιρίας να ζητήσει από το χρήστη που διαπράττει τα ανωτέρω αδικήματα τη νόμιμη αποζημίωση ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα του παρέχει ο νόμος.

  9. Εγγυήσεις
  9.1 Η εταιρεία παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην ποιότητα των κουπονιών, ότι αυτά είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται καθώς επίσης και ότι αυτή έχει το δικαίωμα παροχής των συγκεκριμένων κουπονιών. Δεν φέρει δε απολύτως καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο χρήστη ή σε τρίτα πρόσωπα, περιουσιακή, υλική ή άλλου είδους, από τη χρήση του συγκεκριμένου ιστότοπου.

  10. Διαφήμιση
  10.1 Πέραν της συγκεκριμένης προσφοράς για προϊόν – υπηρεσία που αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα ανάρτησης διαφημίσεων επί της σελίδας αυτής. Η ανάρτηση αυτή με ευθύνη της εταιρείας θα είναι ευκρινώς διακριτή από τη συγκεκριμένη προσφορά, ώστε να είναι ξεκάθαρο στους χρήστες ποια αγαθά και υπηρεσίες του παρέχονται προκειμένου να αποφεύγονται λάθη και παρανοήσεις από μέρους των χρηστών. Οι χρήστες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τα διαφημιζόμενα αγαθά όπως αυτοί κρίνουν. Κατά την προβολή των διαφημίσεων ο τρίτος διαφημιζόμενος ή η εταιρεία μας μπορεί να τοποθετήσει ένα μοναδικό «cookie» πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, το οποίο δεν θα συλλέξει προσωπικά δεδομένα που αφορούν το χρήστη.
  10.2 Σε ορισμένα σημεία της άνω διαδικτυακής τοποθεσίας, θα παρέχονται σύνδεσμοι τρίτων προσώπων, για διαφημιστικούς και άλλους λόγους. Επί των συνδέσμων αυτών, η εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο, ούτε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών. Ο χρήστης που εισέρχεται μέσω του ιστοτόπου της εταιρείας μας σε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, αναλαμβάνει αποκλειστικά τον κίνδυνο που ίσως προκύψει από αυτές.

  11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
  11.1 Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η αντιγραφή, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στη Δικτυακή τοποθεσία της εταιρείας μας, (σχεδίαση, κείμενο, γραφικά, λογισμικό, φωτογραφίες, μουσική, ήχος κ.λ.π.). Απαγορεύεται επίσης η πώληση, ενοικίαση ή εκχώρηση άδειας χρήσης αυτών, ή η χρήση τους για την δημιουργία παρόμοιων έργων, ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσή του, χωρίς την προηγούμενη ρητά έγγραφη άδειας της εταιρείας. Μόνη δυνατή και επιτρεπτή ενέργεια είναι η αποθήκευση του εν λόγω δεδομένων στον υπολογιστή του χρήση και η εκτύπωση αυτών, για τη συνήθη χρήση του και ποτέ για εμπορικό σκοπό. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή τοποθεσία χωρίς την άδεια της εταιρείας μας.
  11.2 Κάθε δικαίωμα επί της ιστοσελίδας www.3days.gr ανήκει στην εταιρεία. Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στη Δικτυακή τοποθεσία είναι τα εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.
  11.3 Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η ανάθεση ή άλλως ο χειρισμός όλων ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσής σας βάσει του παρόντος Συμφωνητικού. Η εταιρεία θα έχει το δικαίωμα εκχώρησης ή άλλως ανάθεσης όλων ή οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσής της βάσει του παρόντος σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο.
  11.4 Η εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Συμφωνητικό εφόσον κωλύεται ή παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου, ήτοι για λόγους που σύμφωνα με το γράμμα του νόμου και την κοινή λογική αποτελούν λόγους ανωτέρας βίας, όπως αστραπές, πυρκαγιά, πλημμύρα, εξαιρετικά δριμύες καιρικές συνθήκες, απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διενέξεις, ανωτέρα βία, πολεμικές συρράξεις, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, εσκεμμένη ζημία, βλάβη συστημάτων τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών συστημάτων, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, ατύχημα (ή λόγω οποιασδήποτε ζημίας που προκλήθηκε από τα εν λόγω γεγονότα).
  11.5 Το παρόν συμφωνητικό (και η Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας) περιέχει όλους τους συμπεφωνημένους όρους μεταξύ των μερών αναφορικά με το αντικείμενο του παρόντος και υπερισχύει έναντι κάθε προηγούμενης σύμβασης, αμοιβαίας συνεννόησης ή συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, είτε προφορική είτε έγγραφη. Το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Πατρών.

  d.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(s);

  https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.

  Προσφορές που μπορεί να σε ενδιαφέρουν
   To Top